Op een dobbe van het buitendijks natuurgebied Noorderleeg.

Lies le Clercq, Sumar