Seefûgels witte hiel goed wêr’t se wêze moatte foar in lekker hapke.

Wytske Heida, Folsgeare