Foto gemaakt in het Bargerveen.

Tim Koopman, p/a van Limb.Stirumstr.17