Het Molentje aan de Miedwei nabij Holwerd tijdens een stralende zomerdag.

Martijn van Sabben, Ferwert/Emmen