Een reis langs het tracé van de inmiddels verdwenen tramlijn tussen Leeuwarden en Dokkum is een reis door de geschiedenis van de Waddenkust. Flip van Doorn fietst de route en ziet hoe het landschap zich laat lezen als een boek.

Dit artikel verscheen de Noorderbreedtespecial Dynamische Waddendelta. In het tijdschrift was de laatste alinea weggevallen. Hieronder de volledige versie.

Op kaarten en satellietbeelden is de loop van de oude tramlijn nog vrij makkelijk te reconstrueren: vanuit Leeuwarden voert het spoor van het Dokkumer Lokaaltje naar het noorden, om bij Stiens geleidelijk in oostelijke richting af te buigen. Het is hetzelfde spoor dat ik volgde tijdens het onderzoek voor mijn boek De Friezen. Ik nam de fiets en volgde zo goed en zo kwaad als dat ging de tramlijn van de Noord-Friesche Locaalspoorweg-Maatschappij, die rond 1900 was aangelegd en nog geen eeuw later definitief in onbruik raakte. In 1930 reisde mijn grootvader Roelof Rintjema in tegenovergestelde richting, met het Dokkumer L…