God trekt zich stilletjes terug uit de kerken langs de Waddenkust. In Hornhuizen en Nes werd Hij deels vervangen door kunst, muziek en theater.

Na de verbouwing van de Hornhuizer kerk in 1996 kwamen er al snel klachten uit het dorp. Die hadden niets te maken met de nieuwe bestemming als dorpshuis, die verrassend weinig rumoer opleverde. Maar de toren was citroengeel en dat hoorde niet. Inmiddels is de oorspronkelijke, okergele kleur in ere hersteld en wordt de kerk als dorpshuis volledig door de gemeen­schap omarmd.Functieverandering van leegstaande kerken is anno 2023 niets ongewoons. Sterker nog: bijna één op de vier Nederlandse kerken is herbestemd, en dat aantal groeit nog. We zoomen in op de succesvol vernieuwde kerken in Hornhuizen en Nes. Welke rol spelen ze aan de Waddenkust? Wat verliezen we als ze door oplopende onderhouds­kosten die rol niet meer kunnen vervullen?

Theaterkerk Nes

De voormalige gereformeerde ke…