De zon scheen volop in Augustus Siësta in Drenthe.

Janet Snippe, Hijkersmilde