Is het de kudde of de zwerm. Of zijn het beide die fascineren? Foto gemaakt op de zeedijk bij Marrum.

 Dirk, Witmarsum

(uit 2023)