In tijden van woningschaarste hebben we de stap gemaakt kleiner te gaan wonen, veel kleiner. We hebben plek gemaakt voor de jongere generatie.

Betsy Koning, Havelte