Dykskiep op de oergong tusken lân en Waad.

Berber Bonnema, Goutum