Ruïne van de steenfabriek Limborg Meijer langs het Winsumerdiep.

Bianca Scholte-Albers, Winsum