De nieuwe Noorderbreedte is uit!

‘Het platteland is steeds meer een belevingsruimte. Functies als vestiging, verpozing en vrijetijdsbesteding nemen in belang toe’, zegt bijzonder hoogleraar Natuurinclusieve Plattelandsontwikkeling Martijn van der Heide in deze Noorderbreedte. Deze ontwikkeling is volgens hem een ‘stresstest’ voor lokale gemeenschappen. Maar hoewel zulke veranderingen tot spanningen leiden, wil Van der Heide nog niet spreken van een ‘kloof’ in de samenleving.
Onze redacteur Freya Zandstra doet dat wel. In haar Friese dorp is de kloof zo diep dat het haar duizelt, meldt ze eveneens in deze Noorderbreedte. Die kloof is het resultaat van precies de ontwikkelingen die Van der Heide signaleert. Vakantievilla’s schieten als paddenstoelen uit de grond, terwijl de lokale jeugd geen huis meer kan vinden.
Deze Noorderbreedte staat voor een groot deel in het teken van een thema dat raakt aan vele pijnpunten: Verdeeld Land. Nu onder meer energie, natuurbeleid en woningbouw meer ruimte opeisen in het landschap, dreigt het ruimtelijke verdelingsvraagstuk een splijtzwam te worden in de samenleving. Hoe is het land verdeeld en is die verdeling terecht? Hoe versterken deze vraagstukken de al dan niet vermeende kloof tussen stad en platteland? En kunnen we de Noordelijke ruimte zo verdelen dat verschillende functies en mensen er hun plek vinden? Deze speciale editie van Noorderbreedte wil voeding geven aan het nadenken over deze vragen.

Leden kunnen het nieuwe nummer hier online inkijken en downloaden.