De trein verbindt ons met de andere delen van het land, dag in dag.

Sijbren Kuiken, Buitenpost