Het Makkumerdiep. Een vaart met een rijke geschiedenis.

Willem van Gelder, Hilversum