Het Streekhistorisch Centrum in Stadskanaal is een archief en museum ineen. Volgend jaar verhuist het centrum van een negentiende-eeuwse villa naar de moderne bibliotheek ter plaatse, om de immer uitdijende collectie beter te huisvesten. Een onmisbare schatkamer of bewaren we langzamerhand wel erg veel?

Het oudste reclamebord van Stadskanaal prijst nog altijd kruidenierswaren en sterke dranken aan, niet meer bij de winkel van ooit maar aan de muur in het Streekhistorisch Centrum. Het bord dateert van 1831. Dat klinkt als lang geleden, maar dat is het niet. De Veenkoloniale geschiedenis is jong, vertelt medewerker Bert Roossien, maar wel bewogen: in de twintigste eeuw verdween in hoog tempo het oude dorp. Philips kwam naar Stadskanaal en daarmee enkele duizenden nieuwe inwoners. Woonwijken en winkelcentra werden uit de grond gestampt, de auto kreeg ruim baan. ‘Maar daarmee ging er ook wat verloren’, zegt Roossien. ‘Vrachtvaart ging hier nauwelijks meer door het kanaal, turf was al verdwenen. Oude gebouwen werden gesloopt en veenkoloniale diepen gedempt.’ 

Waar de tijden verande…