Anbloazen

Vanaf het begin van advent
Tot driekoningen in het nieuwe jaar
Klinken de tonen
Van een naargeestig karakter
Door het Drentse land
De midwinterhoorn wordt weer geroerd
Dwarrelend als de sneeuw
Verend door de winterkou
Tot in de botten ontroerd.

Een tak en een happe
De bloazer die aanzet
Weemoedig en niet altijd
Trefzeker
Omfloerst en langdurig
Verbindend en volkrachtig
Klinkt de midwinterhoorn
In de adventstijd
Als een prediker.

De dagen zijn lang
Verlangend naar het licht
Het duister werend
De hoop naar betere tijden
Maken de hoorn
Tot wat hij is:
Een troostgevend geluid
Met ‘d’n Oaldn’ roep
Richten we de blik naar voren.

De jacht gaat weer beginnen
D’n ‘Ekel’ wordt angebloazen
De lippen gespannen
Met een fikse stoot
Galmt het door het land
Van heinde en verre
Voelt de wandelaar
Al kuierend
De weg naar het beloofde land.

Willem Diepenbroek, Hoogeveen