Wandelprofessor Zef Hemel, benoemd op de Abe Bonnemaleerstoel in Groningen en Delft, vertelt over zijn vele wandeltochten door het Waddengebied en de toekomst van het Wad.

Het blauwe treintje dat me naar Sauwerd bracht, hield stil tussen de weilanden. Ik kwam uit de richting van de stad Groningen. Van hieruit moest ik te voet naar Groot Wetsinge. Dat bleek niet ver. Een oud kerkenpad voerde me langs de velden, onder enorme hoogspanningsleidingen door, tot aan de wierde waar oud-ondernemer Jaap Wolters met zijn hond me opwachtte. Hij had mij uitgenodigd. Het was half juni, de voettocht langs de Wadden die ik eerder had afgelegd, voelde ik nog in mijn benen. Zijn huis bleek een oude pastorie. De kerk was helaas verdwenen, maar de begraafplaats was er nog wel. Wolters ontving me met koffie en geschiedenis. Hij stak van wal over Groningers, Friezen en Drenthen, over bisschoppen en borgen, ruzies en gevechten. Het grote boek dat opengeslagen op tafel lag, her…