Asbestsanering van schiphuis in Joure

Pieter Wuring, Joure