De Bekhofplas, een voormalige zandafgraving nabij de Bekhofschans.

Marco Tjassing, Oldeberkoop

(uit 2021)