Voor ’t Oale Gemientehoes in Westerbork staat, ’t beeld van de wijkverpleegkundige die gaat, haar weg naar ’t werk, sterk, toen en nu applaus!

Alberta Boerma-Wiersma, Beilen

(uit 2021)