Ook hieraan is Corona de verhoorzaker. De nachtzuster is overbelast en oververmoeid.

Dirk Koopman, Pesse

(uit 2022)