Foto gemaakt in het Bargerveen.

Tim Koopman, 

(uit 2023)