Tussen Donderen en Yde staat het grafmonument voor het Meisje van Yde

Martine Veenhuis, Groningen

(uit 2021)