Bestuur

Willem Smink, voorzitter
David Inden, penningmeester
Alie Alserda, secretaris
Sandra van Assen
Hendrik Oosterveld
Tjerd van Riemsdijk
stichting@noorderbreedte.nl

Zakelijk leider

Erik Moesker
erik@noorderbreedte.nl

Hoofdredacteur

Tjesse Riemersma (waarnemend)
redactie@noorderbreedte.nl

Eindredacteur

Maarten Meester

Redactie

Dorine van den Beukel
Kim van Dam
Robin Kramer
Mans Schepers
Mark Sekuur
Leonie Wendker
Dien Wiersma-den Engelsman
Freya Zandstra

Beeldredacteur

Reyer Boxem

Grafisch ontwerp

Shootmedia