Op 21 april jl. heeft de Minister van Ekonomische Zaken toestemming gegeven voor de aanleg van een ongeveer 30 km lange bovengrondse hoogspanningsleiding van 110 kilovolt in het zuidoosten van Friesland.