Als het er om gaat, wat we in het reilen en zeilen van ons eigen bestaan kunnen bijdragen aan een goed milieubeheer, dan wordt al gauw een beroep gedaan op 'de huisvrouw';