Eigenlijk is het een blammage dat dit artikel wordt geschreven: hoe is het immers mogelijk dat een zo belangrijk gebied als Noord-Friesland Buitendijks wordt bedreigd.