Hoe is het in godsnaam mogelijk, zeggen ze wel eens tegen mij, dat jij je kunt afgeven met ruilverkavelingen.