I n een tweetal artikelen zal worden uitgelegd welke plannen er bij het Staatsbosbeheer bestaan om nieuwe natuurgebieden aan te leggen in de provincie Groningen.