Mede naar aanleiding van de bodemverontreiniging in de gemeente Lekkerkerk is op verzoek van de toenmalige Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne in 1980 een inventarisatie uitgevoerd naar plaatsen waarvan het bekend was, of hei vermoeden bestond, dat er (chemische) afvalstoffen waren gestort.