In dit artikel wordt betoogd dat de burger zowel individueel als kollektief een bijdrage kan leveren aan de oplossing van genoemde problematiek: individueel door zich in de eerste plaats als kritisch konsument op te stellen: kritisch kopen is afval beperken.