Op 13 juni 1929 werd de Vuil Afvoer Maatschappij (VAM) opgericht. Hieraan voorafging een rapport van de Rijkscommissie tot Onderzoek van het Vraagstuk der Vuilvenvijdering, dat adviseerde om het stadsvuil uit Den Haag niet te verbranden, maar naar Drente af te voeren om er kompost van te maken voor bemesting van landbouwgronden.