Sedert de inwerkingtreding van de Wet chemische afvalstoffen heeft Drente als eerste provincie zich ingezet om te komen tot een betere verwijdering van de chemische afvalstoffen en een betere kohtrole op de naleving van de wet.