Op de leefbaarheid in de kleine dorpen van Nederland wordt steeds meer een aanslag gedaan. Bewoners trekken weg, de laatste winkel sluit, scholen worden opgeheven, de frekwentie van het openbaar vervoer neemt af of er rijdt — in het ergste geval — helemaal geen bus meer, PTT-voorzieningen gaan erop achteruit.
Trefwoorden