De verhouding landbouw — natuur kenmerkt zich vooral door hoogoplopende tegenstellingen tussen boeren en natuurbeschermers.