In het ruilverkavelingsgebied Sauwerd is een gedeelte aangewezen als relatienotagebied. In 1982 heeft de provincie Groningen de omvang vastgesteld op 700 ha beheers- en reservaatsland.

Trefwoorden