In de loop van deze eeuw moest menig natuurgebied wijken voor de aanleg van wegen. Een proces dat zich in het dichtbevolkte westen van ons land relatief snel en in intensieve mate voltrok.