Evenals in de rest van Nederland wordt in Friesland afval geproduceerd. Voorheen werd dit afval gestort op ongekontroleerde stortplaatsen, die meestal werden beheerd door de gemeente.