Van oudsher is het Friese landschap bedekt met vele dijken en dijkjes die behalve voor het wegverkeer nauwelijks meer een funktie vervullen.