Bij een beschouwing van de militaire topkaart uit 1850 en de moderne topkaart anno 1983 doen zich tav. het betreffende gebied—het grootste deel van de oude gritenij (sinds 1851 gemeente) Ooststellingwerf — enkele interessante toevalligheden voor.