Benzinestations: velen van u zullen er regelmatig komen om uw heilige koe te laven. Weinigen zullen er bij stilstaan dat benzinestations milieuproblemen veroorzaken, vooral bodemverontreiniging.