Met een kleine variatie op één van de grondregels van de ekologie 'Alles is overal, het milieu selekteert', zou je ten aanzien van de problemen rond de bodemverontreiniging kunnen zeggen: