In de loop van de zestiger jaren ontstond er bij een aantal inwoners van Z.O.-Drente het plan de geschiedenis van de Veenkoloniën voor het nageslacht vast te leggen.