Ga ik wat oostwaarts aan, en na de Haule treden, Als ook te Vogteloo, wat Veenen daar ter steden.