Elders in dit nummer wordt ingegaan op verkeer en vervoer en dus op wegen. Een weg is echter meer dan alleen een verhard wegdek. De bermen langs wegen kunnen, mits op de juiste wijze aangelegd en onderhouden, een geschikt leefmilieu vormen voor veel planten- en diersoorten.

Trefwoorden