Het verschijnen van de 4e Nota over de Ruimtelijke Ordening biedt een goede gelegenheid om de mogelijke ontwikkelingen in het landelijke gebied van Noord-Nederland aan een kritische beschouwing te onderwerpen en te bezien waar trendbreuken met de 3e Nota kunnen optreden.