In het landelijk gebied van de drie noordelijke provincies is landbouw de overheersende vorm van grondgebruik. Zo'n driekwart van de Noord-Nederlandse bodem wordt door boeren als produktiemiddel benut.