In Nederland is de afvalverwerking sinds 1979 wettelijk geregeld. In het kader van de afvalstoffenwetgeving moeten de provinciale overheden plannen opstellen waarin de plaats en de wijze van afvalverwerking worden geregeld.