De laatste jaren verschijnt er steeds meer bos in de provincie Groningen. Na Flevoland groeit het areaal bos het snelst in Groningen, voornamelijk doordat in landinrichtingsprojekten veel bos wordt aangeplant.
Trefwoorden