Door het ministerie van WVC is een subsidie verleend voor een fotografie-opdracht aan johan van der Keuken voor de omslagen voor Noorderbreedte. De Raad voor de Kunst heeft een positief advies uitgebracht.